Krav på registerutdrag

Krav på registerutdrag I linje med nya riktlinjer och för att stärka vårt engagemang för säkerheten för våra unga medlemmar, kommer föreningar nu att krävas – istället för som tidigare endast uppmanas – att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för alla som anställs eller har uppdrag inom föreningen och där har kontakt med barn. Detta är ett viktigt steg för att ytterligare stärka skyddet för barnen i vår verksamhet. Denna ändring syftar till att säkerställa att alla individer som har direkt kontakt med barn inom vår förening inte utgör någon risk. Genom att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret får vi en ytterligare nivå av trygghet och integritet i vår verksamhet. Hur man gör det: Alla domare och tränare, samt andra relevanta personer med uppdrag i föreningen, ska: Ansöka om ett begränsat utdrag från sitt belastningsregister via Polisens officiella webbplats. Visa upp detta utdrag för en utsedd person i styrelsen personligen. Deadline: Detta krav måste uppfyllas snarast, och vi ber er att säkerställa att utdraget visas upp senast 14 mars Återrapportering: Efter att utdraget har visats upp, ber vi er vänligen att mejla en kort återrapportering till distriktsstyrelsen på hej@stockholmtyngdlyftning.se. Det är viktigt att vi har dokumentation på att dessa åtgärder genomförts för alla relevanta personer.