Årsmöte 2024

Stockholms Tyngdlyftningsförbund 2024

När och Var
Datum: Torsdag 14 mars 2024
Tid: 18:30 Mingel och registrering, 19:00 Start för årsmötet
Plats:Konferensrum Hangaren, Idrottens Hus, Skansbron 7, Stockholm
Deltagande: Möjligt både fysiskt och digitalt

Anmälan och Rösträtt
Anmälan Anmälningsformulär
Rösträtt: För att utöva rösträtt krävs en fullmakt, som måste vara undertecknad av föreningens ordförande, sekreterare, eller kassör. Fullmakten kan laddas ner från en angiven länk (ej specificerad här), och efter undertecknande ska den skickas in till hej@stockholmtyngdlyftning.se senast den 14 mars 2024, eller visas upp fysiskt vid inregistrering på årsmötet.

Valberedningens Förslag
Ordförande: Helena Havlund, Spårvägens TLK (omval)
Ledamöter (2 år):
– David Englund, Grass Nordic AK (omval)
– Daniel Engman, Hägerstens TK (nyval, tidigare Daniel Selander)
Fyllnadsval (1 år):
– Teresa Pekkanen, Väsby AK (nyval)
Valberedning: Peter Norgren (sammankallande)

Motioner
– Inga inkomna

Årsmöteshandlingar