Årsmöte

Stockholms Tyngdlyftningsförbund 2025

När och Var
Datum: Torsdag 13 mars 2025
Tid: 18:30 Mingel och registrering, 19:00 Start för årsmötet
Plats:Konferensrum Hangaren, Idrottens Hus, Skansbron 7, Stockholm
Deltagande: Möjligt både fysiskt och digitalt

Anmälan och Rösträtt
Anmälan Anmälningsformulär
Rösträtt: För att utöva rösträtt krävs en fullmakt, som måste vara undertecknad av föreningens ordförande, sekreterare, eller kassör. Fullmakten kan laddas ner från en angiven länk (ej specificerad här), och efter undertecknande ska den skickas in till hej@stockholmtyngdlyftning.se senast den 13 mars 2025, eller visas upp fysiskt vid inregistrering på årsmötet.

För omval:
Ordförande: Helena Havlund, Spårvägens TLK (omval)
Ledamöter (2 år):

  • Erling Åkesson, Klova TK (omval)
  • Teresa Pekkanen, Väsby AK (omval )

Valberedning:
Peter Norgren (sammankallande)
Daniel Selander
Jan Hinrichsen

 

Motioner

Proportioner

Årsmöteshandlingar