Valberedningens förslag till styrelse för Årsmötet 2024

Härmed presenterar valberedningen sitt förslag till styrelse för Årsmötet 2024:

Ordförande:
Helena Havlund, Spårvägens TLK (omval)

Ledamöter för två år:
David Englund Grass Nordic AK (omval)
Daniel Engman, Hägerstens TK nyval (tidigare Daniel Selander)

Fyllnadsval på 1 år:
Teresa Pekkanen, Väsby AK (nyval)

Valberedningen:
Peter Norgren (sammankallande)

Vi uppmuntrar alla medlemmar att delta i årsmötet 14/3.
Alla är välkomna! Anmälan till årsmöte: anmälan

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen
Peter Norgren
peterarne51@hotmail.com
Sammankallande