Årsmöte 14/3

Härmed kallas föreningarna inom Stockholms Tyngdlyftningsförbund till
förbundets ordinarie årsmöte som går att närvara både fysiskt och digitalt:

Datum: torsdag 14 mars 2024
Tid: 18:30 Mingel och registrering
19:00 Start för årsmötet

Plats: Konferensrum Hangaren, Idrottens Hus, Skansbron 7, Stockholm

Nomineringar: Skickas senast 18 februari till Peter Norgren
070-478 01 76, Peterarne51@hotmail.com
Valberedningen publicerar sitt förslag
tillsammans med uppgift på samtliga
föreslagna personer senast 23 februari


Motioner: Skickas in senast 23 februari på mejladress:
hej@stockholmtyngdlyftning.se


Styrelsens yttrande och förslag på inkomna
motioner presenteras senast 23 februari


Årsmöteshandlingar:

Alla handlingar finner du senast 23 februari här:
Årsmöteshandlingar 2024

Anmälan: Anmälningsformulär

Ordförande Helena Havlund