Digitala Fortbildningar Planerade av Domarkommittén

Antal Fortbildningar: 4 st.
Frekvens: En per kvartal, ca var tredje månad.
Första Fortbildning: 7:e april.
Information: Kommande utbildningar