Valresultat – Stockholms Tyngdlyftningsförbunds Årsmöte 2024

Helena Havlund valdes till ordförande i Stockholms Tyngdlyftningsförbund för en mandatperiod på ett år.
Styrelseledamöter:

För en period på två år har David Englund (Grass Nordic) och Daniel Engman (Hägerstens TK) valts in.
I ett fyllnadsval för ett år välkomnas Teresa Pekkanen från Väsby till styrelsen.
Revisorer:

Arnold Boström har fått förtroendet som huvudrevisor med Leif Andersson från Vallentuna som ersättare, för att granska förbundets verksamhet, räkenskaper och förvaltning under det kommande året.
Valberedningen:

Som övriga ledamöter i valberedningen för ett år har Peter Norgren (sammankallande), Jan Hinrichsen, och Daniel Selander valts in.

Efter årsmötet vill vi särskilt uppmärksamma Daniel Selander som lämnar sin plats i styrelsen.

Stort tack till Daniel Selander!

Vi riktar ett stort tack till Daniel för hans betydande arbete och engagemang för Stockholms Tyngdlyftningsförbund. Ditt bidrag har varit ovärderligt för sportens utveckling och gemenskap inom förbundet.

Vi välkomnar även Teresa Pekkanen från Väsby AK och Daniel Engman från Hägerstens TK till styrelsen. Deras tillträde till styrelsen förväntas bidra med ny energi och nya perspektiv till förbundets arbete. Ser fram emot att arbeta tillsammans för att fortsätta stärka och utveckla tyngdlyftningen i Stockholm.